Ingves spårar ur helt

Sensationellt. Från DN idag.

– Vi har haft väldigt goda real­inkomstökningar i Sverige och det är en konsekvens av att vi har en låg inflation, säger Riksbankschefen Stefan Ingves.

Wow. Ok.

1) Inflation är på lång sikt inte orsaken till några reala förändringar, att riksbankschefen underblåser sådana uppfattningar hos allmänheten, känns minst sagt tveksamt.

2) Om det här är sant, dvs att reallönerna (på kort sikt) har ökat på grund av inflationen, beror det på att aktörer inblandade i lönesättningen har trott på en högre inflation. Effekten av detta är att konkurrenskraften minskar och förtroendet för riksbanken minskar (Riksbanken har “lurat” lönesättarna). I förlängning en kommer sannolikt lönesättare förvänta sig att Riksbanken överskattar inflationen (eftersom de gjort det tidigare) och sätta löner utifrån de förväntningarna. Och så får vi reallönesäkningar framöver för att kompensera. Detta är inget att vara nöjd över. Men han stannar inte där, Stefan.

– Man kan inte alltid räkna med att vi alltid ligger på prick två procent. Men i snitt sedan 1994–1995 ligger vi på 1,8 så då får man nog säga att det är ganska nära.

Mmm. Att över en 20-årsperiod i snitt underträffa målet med 10% tycker han är “ganska nära”. Well, agree to disagree antar jag.
Någon gång kommer detta att leda till att ingen köper Riksbankens inflationsmål på 2%, vilket innebär att Riksbanken själv justerat målet med penningpolitiken. Det anser jag skulle vara ganska allvarligt.

Hoppas han är felciterad. Jag börjar luta åt att Stefan Ingves borde entledigas faktiskt.

Advertisements