“Bostadspriser – nominella, reala och i förhållande till disponibel inkomst”

by jh

Belysande, som vanligt, av Lars E.O. SvenssonEkonomistas.

Advertisements