Rättvist och balanserat

"Wall Street indices predicted nine out of the last five recessions!" Paul A. Samuelson in Newsweek, Science and Stocks, 19 Sep. 1966

Month: October, 2013

Vlachos

Intressant perspektiv. Om hur en satsningar på export kan hämma bostadsbyggandet.

Advertisements

“Bostadspriser – nominella, reala och i förhållande till disponibel inkomst”

Belysande, som vanligt, av Lars E.O. SvenssonEkonomistas.