Svensson

by jh

Läs “Skuldhysteri I: Att bara titta på skulderna duger inte” och “Skuldhysteri II: Det behövs inget amorteringstvång” genast.

De är perfekta exempel på varför Lars E.O. Svensson är så kul att läsa och varför han är så viktig för debatten. Väl underbyggda argument läggs fram med en enkelhet och en tydlighet som är mycket sällsynt. Han är i mitt tycke en förebild för alla som vill ha en civiliserad, rationell debatt.

Man kan naturligtvis fortfarande anse att han har fel i sak. Och då får man möta honom med andra argument, andra tolkningar, annan forskning som antyder andra samband.

Det skulle vara väldigt spännande att se någon göra det.

Advertisements