Lars och Riksbanken

by jh

Lars E.O. Svensson (Ekonomistas) har idag publicerat en mycket bra sammanfattning av vad han vevat om de senaste åren. Och tur är väl att någon vevar? Riksbanken genomför en penningpolitik som skapar onödiga förluster i form av (för) hög arbetslöshet utan att ha särskilt övertygande argument för varför.

I sitt senaste arbete visar Svensson att direktionens tydligaste argument för att inte sätta räntan lägre (en ovilja att bidra till hushållens ökade skuldsättning) är direkt felaktigt. En högre ränta minskar visserligen skuldsättningen, men den även nominell BNP och prisnivå. Eftersom bara en liten del av den totala skulden påverkas av den nuvarande räntan (nya eller nyförhandlade lån), sker nedgången i total skuldsättning långsamt, vilket gör att det reella skuld-till-BNP-ratiot faktiskt ökar av räntehöjningen.

Det behöver komma bättre svar från direktionen på varför prisstabilitet (två procent inflation) inte har en mer prioriterad plats på agendan.

Länkar:

Åsidosätter Riksbanken prisstabilitetsmålet? Vad är i så fall konsekvenserna? (samma länk som “bra sammanfattning“)

“Leaning Against the Wind” Leads to a Higher (Not Lower) Household Debt-to-GDP Ratio (samma länk som “sitt senaste arbete“)

The Riksbank is wrong about the debt: Higher policy rates increase rather than decrease the household-debt ratio

The Possible Unemployment Cost of Average Inflation below a Credible Target

Facit för penningpolitiken: För låg inflation, för hög arbetslöshet och något högre (inte lägre) skuldkvot

Advertisements