Bitcoin(sanity)?

by jh

Det finns så mycket att prata om. Vi tar det från början:

Vad tusan är Bitcoin?

 

Alltså… “The Silk Road”, “The Dark Web”..! Så. Bra. Namn.

Men. Det är alltså en decentraliserad, elektronisk valuta som “utvinns” ur den elektroniska myllan genom att datorer löser algoritmer och för detta belönas med Bitcoins i block om 50 st. En likhet med ämnen man de facto gräver upp, är att Bitcoins “finns” i en begränsad mängd. Processen som skapar Bitcoins är konstruerad att ge ett jämt flöde, för att så småningom sina och upphöra.

Den är således väldigt “Österrikisk“. Det finns ingen kredit, då det inte finns några monetära instutitioner (även om det i framtiden kan komma att skapas institutioner, via privata initiativ) som kan “störa” penningmarknaden. Det skulle kunna skapas en spara/låna-marknad, men då helt begränsad av mängden Bitcoin som folk är villiga att låna ut. Då inga nya pengar “utvinns” sker tillväxt på marknaden via sjunkande priser (dvs högre värde på Bitcoin).

Spännande, inte sant?

För närvarande är 1 Bitcoin värt ca 130$, men det har varit en ganska… svängigt. För två veckor sedan kulminerade kursen kring 250$ för att sedan rasa till långt under 100$. Något som av Mt. Gox (den tvivelsutan största handelsplatsen för Bitcoins) förklarade med att de var offer för sin egen framgång. Andra menade att hela Bitcoin-grejen bara är en bubbla och ytterligare andra att det absolut inte var en bubbla, men att den här typen av stora upp- och nedgångar var och är att vänta, även fortsatt.

Så vad kommer att hända? Mja, det finns väl en elefant i rummet: Systemet kan krascha av tekniska skäl. Jag har ingen möjlighet att bedöma den risken, men den är där. Kanske är den mindre än för en “vanlig” valuta, kanske är den betydligt större (jag gissar betydligt större). Vad man kan se hittills är att olika delar i systemet har stött på problem och att det har stört marknaden ordentligt, men möjligen är det barnsjukdomar.

Stora uppgångar och nedgångar känns absolut givet. Jag tror att följande citat sammanfattar en betydande del av marknaden (man gud vet att jag rent faktiskt inte har en aning):

“People are buying bitcoins who don’t know what bitcoins are and who have no use for them. These are speculators.” Mike Adams, som med lyckosam tajming förutspådde den senaste kraschen.

Till detta kan vi som sagt också lägga marknadsreaktioner på tekniska problem.

Men om Bitcoin får verka ostört (i teknisk mening) ett tag? Som jag ser det finns två huvudsakliga områden som särskiljer Bitcoin från annan valuta och således kan ge den ett värde.

  1. En större möjlighet till anonymitet och (därmed) handel i lagens gråzon. Större, då även kontanter delvis ger dessa möjligheter.
  2. Ett alternativ till konventionella valutor. Jag får känslan av de jag pratat med, att detta är det viktiga. Den senaste tidens instabilitet på Cypern kan säkert vara en viktigt del i Bitcoins ökade popularitet.

Man kan köpa en mängd olika saker med Bitcoin (WordPress accepterar t.ex. Bitcoin som betalningsmedel). Så handeln består inte uteslutande av skugg-transaktioner och det faktum att fôlk byter ut sina dollars mot Bitcoins, men det mesta man kan köpa med Bitcoin, verkar man lika gärna kunna köpa med andra valutor. Vilket för mig ger att värdet av Bitcoin i huvudsak kommer att avgöras av efterfrågan på de tjänster du måste ha Bitcoin för att genomföra. Egentligen likt vilken annan valuta som helst. Vill du handla av ett Amerikanskt företag så behöver du sannolikt dollar.

Ett långsiktigt marknadsvärde bör å ena sidan kunna växa fram relativt snabbt, då vi “vet” hur många Bitcoins som kommer att finnas. Visst kan det finnas förtroendeproblem, säkerhetsproblem och annat, men som helhet bör valutan vara fri från många osäkerheter som gäller andra valutor.

Å andra sidan är det mycket oklart vad en mer mogen marknad för Bitcoin kommer bestå av? Alldeles säkert kommer handelsmönstret förändras drastiskt de kommande åren.

På grund av sin skala (som ändå är relativt liten) i kombination med sitt omfång (i allra högsta grad globalt), lär den också vara väldigt känslig för förändrade preferenser och externaliteter, t.ex. oro över banksystemet utlöst av en lite ö i Medelhavet. Eller för den delen en gradvis stabilisering av världsekonomin det kommande decenniet, som kanske gör att mycket av intresset för “valutor vid sidan av systemet”, sjunker.

Så var landar vi? Omöjligt att säga med någon precision överhuvudtaget. Jag gissar ändå att Bitcoin kommer hitta sin roll och finnas kvar på lång sikt. På grund av sin volatilitet (som jag tror är här för att stanna) lutar jag åt att den inte kommer visa sig vara något bra alternativ för personer som vill säkra sina tillgångar utanför det konventionella banksystemet, men om spekulationen delvis försvinner, kan kursen komma att stabiliseras (t.ex. här kan du följa kursen).

Jag förstår heller inte riktigt vad marknaden består i (dvs vad Bitcoin egentligen möjliggör) vilket ger att jag inte tror på ett så högt värde framöver.

En enda sak är jag dock helt säker på: Jag kommer följa utvecklingen med stort intresse.

Advertisements