Likviditetsfällan

by jh

Paul Krugman förklarar vad en likviditetsfälla egentligen är med anledning av att hans ivriga användande av konceptet kan tyckas motsägelsefullt i kombination med hans lika ivriga påhejande av Japans nyligen påbörjade penningexpansion.

Japan befinner sig nämligen i en likviditetsfälla, där traditionell expansiv penningpolitik inte har någon effekt (eftersom mer investeringar inte lockas fram trots nollränta och tom negativ realränta). Krugman förtydligar att han menar att det finns okonventionella grepp som kan tas till i lägen som detta.

Brad DeLong förhåller sig mer skeptisk, då han inte verkar tro så mycket på vad han kallar “The Inflation Expectations Imp”.

LikviditetsfällaOvan, en klassisk likviditetsfälla. Expansiv penningpolitik (förskjutning av LM-kurvan) kan bara påverka total produktion i ekonomin (y) till en punkt där räntan är noll (MAX), eftersom räntan inte kan vara negativ (rent teoretiskt kan man ju ge aktörer ersättning för att låna pengar, vilket faktiskt har gjorts, åtminstone i liten skala). Men man kan också övertyga marknadens aktörer om att inflationen kommer bli högre i framtiden, dvs att pengars värde kommer minska snabbare, vilket, om man lyckas vara trovärdig i detta kan sporra till användning av pengarna “innan de förlorar sitt värde”.

Men det är inte alltid alldeles enkelt, vilket Krugman berör i sitt inlägg.

Advertisements