Fear the Boom and Bust

by jh

Jag har nämnt Russ Roberts och hans podcast Econtalk ett par gånger. Min första kontakt med honom var dock (ovetandes) via den här helt lysande rapvideon. Långt efter jag börjat lyssna på poden fick jag reda på att Russ (och John Papola) stod bakom Keynes vs Hayek: Battle of the Century.

Himla kul!

Advertisements