Riksbankens uppdrag

by jh

Bra översikt av Calmfors i DN igår. Personligen blir jag mycket oroad av oenigheten i Riksbankens direktion kring vad man har för uppdrag.

Har på senare hört en del intressanta diskussioner om nominell BNP som mål för penningpolitiken. I synnerhet från Scott Sumner, här intervjuad om detta av Russ Roberts i utmärkta Econtalk.

Nu har ju Sveriges Riksbank genom att inte anamma en lika expansiv penningpolitik som Fed i huvudsak “undvikit” problemet liquidity trap men då på bekostnad av lägre inflation och högre arbetslöshet. För en diskussion om detta, läs Lars E.O. Svenssons skrivelse “The Possible Unemployment Cost of Average Inflation below a Credible Target“.

Lars E.O. Svensson som för övrigt, vilket jag skrivit om tidigare, är i högljudd opposition med majoriteten i direktionen.

Advertisements