Reducing the Deficit by Eliminating Wasteful Spending in the Tax Code

by jh

Reducing the Deficit by Eliminating Wasteful Spending in the Tax Code

Hoppa till minut 50 (ca). Môcke underhållande Q&A om skatter och annat.

Advertisements